مرکز تجاری ایران در سلیمانیه با مساحت 5700 متر مربع در چهار طبقه و در بهترین موقعیت جغرافیایی شهر سلیمانیه قرار گرفته است.

نمای بیرونی و کلی ساختمان مرکز تجاری

نگارخانه مرکز تجاری

گالری عکس فضای داخلی ساختمان مرکز تجاری

گالری اینستاگرام